Τμήμα Ρωσικών
Ρωσικά

Τμήμα Ρωσικών

Πληροφορίες

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας είναι το κλειδί που θα σας ανοίξει το θησαυροφυλάκιο του ρωσικού πολιτισμού   και θα σας βοηθήσει να αντιλήσετε την πραγματική του αξία.

Η Ρωσική γλώσσα είναι μια πλούσια και πολύ όμορφη γλώσσα η οποία  έχει πολλές ομοιότητες με την Ελληνική, ειδικά στην  δομή της γραμματικής και του συντακτικού, κάτι το οποίο διευκολύνει τους Έλληνες σπουδαστές στην προσπάθεια τους να μάθουνε Ρωσικά.

Σήμερα, η ρωσική γλώσσα είναι μία από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες του κόσμου , ομιλείται από περίπου 260 εκατομμύρια άτομα άλλωστε ανήκει στις επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε. Καταλαμβάνει την 5 θέση παγκοσμίως σε ομιλητές μετά την κινεζική, την αγγλική, χίντι, και ισπανική.

Η γνώση Ρωσικών με το αδιαμφισβήτητο κύρος τους σας δίνει το πλεονέκτημα για περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες σε μια διευρυμένη εμπορική αγορά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ

Προγράμματα εκμάθησης της Ρωσικής γλώσσας ως μητρικής και ως ξένης για παιδιά.

Στο κέντρο μας θα βρείτε φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον γεμάτο αγάπη και φροντίδα. Ενθαρρύνουμε  το κάθε παιδί στην κάθε προσπάθεια της εκμάθησης της Ρωσικής γλώσσας. Τα παιδιά μαθαίνουν Ρωσικά μέσα  από παιχνίδια, τραγούδια, θεατρικές ομάδες  και άλλες δραστηριότητες. Κινούμενα σχέδια, εικονογραφημένα βιβλία και οπτικό-ακουστικό υλικό κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν τη Ρωσική γλώσσα από την πρώτη στιγμή.
Η συμμετοχή στις ρωσικές γιορτές ολοκληρώνει την διαδικασία της μάθησης Ρωσικών.
Ζωντανή επαφή με τη Ρωσική γλώσσα, χρήση της γλώσσας για επικοινωνία,    ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων – ανάγνωση, γραφή, ακουστική κατανόηση, ομιλία και διάφορες δραστηριότητες βοηθάνε να αποκτήσουν τα παιδιά τη γνώση της Ρωσικής γλώσσας.

Learning Plan

 • ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТЭУ) |  by Katerina Dubrovska

  Ο σπουδαστής στο επίπεδο αυτό αποκτά τις αρχικές γνώσεις της γλώσσας που του είναι απαραίτητες για την συμμετοχή του σε καθημερινές συνομιλίες.

  • ΣΤΟΧΟΣ: Εισαγωγή στην Ρωσική γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αρχή στην εκμάθηση του αλφαβήτου της εκφοράς και του τονισμού.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λεξιλογικές και γραμματικές διαδραστικές ασκήσεις, DVD, Talking Dice, practice tests.
 • ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ТБУ) | by Katerina Dubrovska

  • Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά τις βασικές γνώσεις και εξασφαλίζει την συμμετοχή του στα κοινωνικά δρώμενα με ευκολία.
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εισαγωγή στην Ρωσική γλώσσα και κουλτούρα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αρχή στην εκμάθηση του αλφαβήτου της εκφοράς και του τονισμού.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λεξιλογικές και γραμματικές διαδραστικές ασκήσεις, DVD, Talking Dice, practice tests.
 • 1ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 1) | by Katerina Dubrovska

  • Με το τελείωμα του πρώτου επιπέδου ο σπουδαστής κατέχει τις ίδιες γνώσεις με έναν μαθητή που τελείωσε το Λύκειο στη Ρωσία. Στο 1° επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις της Ρωσικής γλώσσας έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει στις εισαγωγικές ξετάσεις των ΑΕΙ της Ρωσίας.
  • ΣΤΟΧΟΣ: Εμβάθυνση στην Ρωσική γλώσσα. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, καθώς και συστηματική εξάσκηση με στόχο την επιτυχία των σπουδαστών στο πτυχίο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, Λεξιλογικές και γραμματικές διαδραστικές ασκήσεις, Talking Dice, practice tests.
 • 2ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 2) |  by Katerina Dubrovska

  Με την ολοκλήρωση του δεύτερου επιπέδου ο μαθητής έχει αποκτήσει υψηλές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας. Το πτυχίο 2ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την απόκτηση των πτυχίων Bachelor και Master ρωσικών ΑΕΙ, εκτός των φιλολογικών σχολών.

  • ΣΤΟΧΟΣ: Σωστή χρήση της ρωσική γλώσσας. Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας, με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία σε ένα πλήθος θεμάτων. Ξεχωριστή προσοχή δίνεται στη εκμάθηση ιστορικών και πολιτισμικών στοιχείων που εξετάζονται στο συγκεκριμένο επίπεδο.
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, extra εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο σύμφωνα με τις εξετάσεις του πτυχίου, λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις,mock tests, DVD real language, Talking Dice.
 • 3ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 3) |  by Katerina Dubrovska

  Ο σπουδαστής σε αυτό το επίπεδο έχει την ικανότητα να συνομιλήσει για όλα τα θέματα που αφορούν την καθημερινή, προσωπική, επαγγελματική καθώς και κοινωνική ζωή του. Το δίπλωμα αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση πτυχίου Bachelor των ρώσικων ΑΕΙ στην φιλολογία.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, extra εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο σύμφωνα με τις εξετάσεις του πτυχίου, λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις,mock tests, DVD real language, Talking Dice.
 • 4ο ΕΠΙΠΕΔΟ (ТРКИ 4) |  by Katerina Dubrovska

  Μετά το πέρας των μαθημάτων του 4ο επιπέδου ο σπουδαστής έχει την ικανότητα να μιλήσει την ρωσική σε επίπεδο μητρικής. Με το δίπλωμα αυτό του δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσει master στην ρωσική φιλολογία. Επιπλέον, ο κάτοχος αυτού του πτυχίου έχει την δυνατότητα να διδάξει την ρώσικη γλώσσα. Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 380–400 διδακτικές ώρες.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Βιβλία, extra εκπαιδευτικό υλικό διαμορφωμένο σύμφωνα με τις εξετάσεις του πτυχίου, λεξιλογικές διαδραστικές ασκήσεις, mock tests, DVD real language, Talking Dice.
Phone: 24410-27764
Μεγάλου Αλεξάνδρου 34
Καρδίτσα