Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
ΚΔΒΜ1

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός δεν είναι απόφαση μιας στιγμής, αλλά μια διαδικασία χρόνων, ώστε ο μαθητής στην Γ’ Γυμνασίου και Α’ – Β’ Λυκείου να είναι έτοιμος για τις βαρυσήμαντες αποφάσεις για το εργασιακό του μέλλον. Γι’ αυτό το λόγο, η παροχή μιας σειράς μαθημάτων που έχει σχέση με τον σχεδιασμό του επαγγελματικού μέλλοντος είναι επιτακτική. 

Η σειρά μαθημάτων του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στοχεύει να βοηθήσει το μαθητή στις εκπαιδευτικές του επιλογές που θα οδηγήσουν με τη σειρά τους 

  • Στον σχεδιασμό και προετοιμασία για το επαγγελματικό του μέλλον
  • Στη λήψη απόφασης για επάγγελμα

Περιεχόμενο μαθημάτων

  • Μελέτη των αναγκών, ατομικών ενδιαφερόντων, χαρακτηριστικών του ατόμου.
  • Αφηγηματικές και Αναστοχαστικές τεχνικές αντί για ψυχομετρικά τεστ
  • Γνωριμία με τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
  • Προσομοίωση συνεντεύξεων
  • Σύνδεση με την αγορά εργασίας
  • Τρόποι λήψης απόφασης

 

Phone: 24410-27764
Μεγάλου Αλεξάνδρου 34
Καρδίτσα